Skip to main content

Stichting Vrienden Hospice Marianahof

(voorheen de Piet Schoenmakersstichting)

De oorsprong van deze stichting ligt in het verdwijnen van de lokale kruisverenigingen, welke in de 19e eeuw vanuit de kerken werden opgericht om de lokale zorg voor zieken en gezondheid te organiseren. In de jaren '80 van de vorige eeuw, fuseerden deze verenigingen in grotere, door de overheid erkende kruisorganisaties (EKO’s). Veel lokale kruisverenigingen hadden door de jaren heen een financieel vermogen opgebouwd, voornamelijk dankzij bijdragen van leden uit Etten-Leur. Dit vermogen zou naar de EKO's gaan.

In Etten-Leur werd echter een andere weg ingeslagen. Om te voorkomen dat de lokaal opgebrachte gelden zouden verdwijnen, werd een beheerstichting opgericht met als doel het financieel ondersteunen van lokale initiatieven en projecten op het gebied van welzijn en gezondheid. De stichting kreeg de naam van de heer Piet Schoenmakers, de voorlaatste voorzitter van de Etten-Leurse kruisvereniging. Door de jaren heen heeft het bestuur van de Piet Schoenmakersstichting vele goede doelen kunnen steunen.

Van beheer- naar steunstichting.

Met het opkomen van concrete plannen voor een hospice in Etten-Leur en omgeving, werd besloten een substantieel bedrag hiervoor te reserveren. Na goedkeuring van de bouwvergunning voor het hospice, werd de Piet Schoenmakersstichting benaderd om de mogelijkheid te verkennen van een blijvende steunstichting voor het hospice. Hierop transformeerde de Piet Schoenmakersstichting van een beheerstichting naar een steunstichting, nu bekend als Stichting Vrienden van Marianahof.

Meer over de stichting:

Deze ontwikkeling markeert een voortdurende betrokkenheid bij het bevorderen van de lokale gezondheids- en welzijnszorg.